CAST

<CAST>

Gui 0: Go Shibata
Gui 1: Risshi Nishimura
Gui 2: Jun Morino
Gui 3: Yusuke Noguchi
Gui 4: Tsutomu Sakai
Gui 5: Futa Takagi
Gui6: Seiichi Tanaka

Young Boy: Tomou Nishiyama

Fire Performers at Himeji: Kaseijin Kyowakoku ANI TESSEI

Wacca Farm Kinkai Ryo in Okayama:
Tatsuya Sasaki, Aya Sasaki, Rao Sasaki, Akira Yoshida, Chihiro Yoshida, Wacca Yoshida, Mui Yoshida, Hideaki Kondo, Keiko Suma, Natsumi Okada, Kayo Akahori, Zen the dog
STAFF

<STAFF>

Director: Go Shibata / Original Script Idea: Go Shibata, Yusuke Noguchi & Ushirohiko Matsunaga / Director of Photography: Futa Takagi / Sound Recording: Jun Morino/ Art Director: Risshi Nishimura / Editor: Masaaki Takakura / Line Producer: Tsutomu Sakai / Planning Producer: Seiichi Tanaka / Co-Producer: Toshiki Shima / Executive Producer: Takashi Echigoya / Planning: Aichi Arts Center / Production: Aichi Prefectual Arts Promotion Service

Original Film Selection Team: Kazuo Amano, Takashi Kitakoji, Tomohiro Nishimura, Yumi Nito /

Production Cooperation: Shima Films / HD Coordinate: Kyoto DU / Cosutume: SUPARESQUE WEARS / Location Support: Wacca Farm Kinkai Ryo, Wacca Farm, COTAN, The MARKET / Cooperater: Ikuya Sasaki, Shinya Matsumoto, Masaki Karatsu, Takeshi Azuma, Izumi Matsuno, Katsutaka Yuge (MCR COMPANY), Yoshinori Asao ( Co., Ltd. Getsumin), HiraLion Betaland, Yuko Ishii / Special Thanks: Painter Seiichi Shimizu, Takefumi Inori (Z×K×B)TOP